Get the Flash Player to see this rotator.

Търсене

Поулярни

ВходПоследно от форума

РК на БЛС Плевен
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА НА БЛС PDF Печат Е-поща
Автор: sara   
Сряда, 23 Март 2011г. 08:25ч.ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. /1/ Този устав урежда устройството, организацията и дейността на Българския лекарски съюз.
/2/ Българският лекарски съюз (БЛС) е съсловна организация на лекарите по смисъла на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ).
/3/ Българският лекарски съюз е правоприемник на създадения през 1901 година Български лекарски съюз и последовател на неговите цели, традиции и дейност.
Чл. 2 /1/ Българският лекарски съюз е юридическо лице със седалище в гр. София.
/2/ Той упражнява своята дейност по места чрез районни колегии на БЛС.
Чл. 3 /1/ Всички лекари, които упражняват професията си в Република България, членуват в Българския лекарски съюз.
/2/ Членството на лекари, които не упражняват професията и на временно пребиваващи в чужбина, е доброволно.
/3/ Членовете на БЛС могат да се сдружават помежду си или с други лица по месторабота, местоживеене, на териториален, тяснопрофесионален или друг признак като задължителни сдружения  - подструктури на БЛС.
Като съставни органи на БЛС са следните национално представени структури:

 
РЕШЕНИЯ НА 51 СЪБОР НА БЛС PDF Печат Е-поща
Автор: sara   
Понеделник, 20 Декември 2010г. 13:10ч.

РЕШЕНИЯ НА 51-ВИЯ СЪБОР НА БЛС

На 17 и 18 декември в град Пловдив се проведе 51-ви извънреден събор на БЛС. Делегатите на събора упълномощиха деветима представители на УС на  БЛС да подпишат  Националния рамков договор за 2011г.
За заместник–председател на БЛС беше избран д-р  Юлиян Йорданов – хирург в Първа многопрофилна болница за активно лечение – София. Той заема мястото на д-р Стефан Константинов, който беше назначен за министър на здравеопазването.
Делегатите решиха да обсъдят на следващия събор на БЛС предложения относно земята, собственост на съюза.

 
ПОЗИЦИЯ PDF Печат Е-поща
Автор: sara   
Четвъртък, 11 Ноември 2010г. 07:22ч.

Уважаеми колеги,

На 19.11.2010  год. ще се проведе Национален протест, във връзка с проблемите в здравеопазването, организирано от УС на БЛС.
Това е желаното от всички нас събитие.
Крайно време е с присъствието си на този протест да заявим пред обществото и Правителството, че ние сме съсловие с, което трябва да се съобразяват, че ние не сме хора, които може да бъдем използвани и лъгани толкова време.

 
ДЕКЛАРАЦИЯ PDF Печат Е-поща
Автор: sara   
Петък, 19 Ноември 2010г. 13:19ч.

Д    Е    К   Л   А   Р   А   Ц    И    Я

ОТ     ПРОТЕСТЕН      МИТИНГ
НА
МЕДИЦИНСКАТА ОБЩНОСТ
В
Р БЪЛГАРИЯ


Организиран от Национален стачен комитет и проведен на 19.11.2010 г.  
В митинга участват:
БЛС,
КТ ”ПОДКРЕПА”,
КНСБ,
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ”,  
НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕНИ ОТ  БАНДО
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
ПРЕМИЕР НА Р БЪЛГАРИЯУВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА НАСТОЯЩИЯ МИТИНГ, ВОДЕН ЕДИНСТВЕНО ОТ МОТИВА ДА ЗАПАЗИ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА В ЛЕКАРСКАТА ПРАКТИКА.

ТОЙ ЩЕ УЧАСТВА В НЕОБХОДИМАТА ЗДРАВНА РЕФОРМА СЪВМЕСТНО С ПАРТНЬОРИ ОТ МЕДИЦИНСКАТА ОБЩНОСТ, БЪЛГАРСКИТЕ СИНДИКАТИ , СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, ЗА ДА ГАРАНТИРА НЕОБХОДИМОТО НИВО И КОМПЕТЕНТНОСТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ.


УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТЕН     МИТИНГ ОТ СТРАНАТА ПОСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ  :

 
ОБЩОНАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ PDF Печат Е-поща
Автор: sara   
Вторник, 09 Ноември 2010г. 11:08ч.

ДО  ВСИЧКИ  ЧЛЕНОВЕ

НА РАЙОННА  ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ – ПЛЕВЕН

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 19.11.2010 ГОД. В СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩОНАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.
ПО ТОЗИ ПОВОД, ВИ  УМОЛЯВАМЕ ДО 15.11.2010 ГОД. ДА НИ ПРЕДОСТАВИТЕ СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОТЕСТА, КОЙТО ДА ИЗПРАТИТЕ  ПО ФАКСА  , ЕЛЕКТРОННИЯ НИ АДРЕС ИЛИ БЪЛГАРСКИ ПОЩИ, ЗА ДА БЪДЕ ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ.

 
<< Начало < Предишна 31 32 33 34 35 36 Следваща > Край >>

Страница 31 от 36
RocketTheme Joomla Templates