Get the Flash Player to see this rotator.

Търсене

Поулярни

ВходПоследно от форума

СЪОБЩЕНИЕ PDF Печат Е-поща
Автор: sara   
Понеделник, 27 Януари 2020г. 07:54ч.

Изх. №.........

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

/ трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение за болнична помощ по чл. 9,ал.1 от ЗЛЗ, лечебното заведение по чл. 5,ал.1 от ЗЛЗ, лечебни заведения за СИМП с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа, диализен център, КОЦ /

в качеството си на Изпълнителен директор

/ управител,изпълнителен директор,прокурист,директор, пълномощник и др. /

на..........................................................................

/ наименование на лечебното заведение /

Д Е К Л А Р И Р А М , че

лекарите работещи  в представляваното от мен лечебно заведение, не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България, към датата на подаване на документи за сключване на договор с НЗОК, съгласно удостоверение, издадено от  РК на БЛС гр. Плевен.

 

дата.......                       Декларатор

 
RocketTheme Joomla Templates