Get the Flash Player to see this rotator.

Търсене

Поулярни

ВходПоследно от форума

РК на БЛС Плевен
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ PDF Печат Е-поща
Автор: lati   
Сряда, 22 Юни 2011г. 10:24ч.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА РАЙОННА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ- ПЛЕВЕН ЗА 2010 год.

Прикачени файлове:
Изтегли файла (1.jpg)1.jpg[ ]262 Kb
Изтегли файла (2.jpg)2.jpg[ ]297 Kb
Изтегли файла (3.jpg)3.jpg[ ]288 Kb
Изтегли файла (4.jpg)4.jpg[ ]256 Kb
Изтегли файла (5.jpg)5.jpg[ ]341 Kb
Изтегли файла (6.jpg)6.jpg[ ]322 Kb
 
РЕШЕНИЯ НА 52 ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС PDF Печат Е-поща
Автор: lati   
Понеделник, 18 Април 2011г. 12:01ч.


Делегатите на 52 извънреден събор решиха да не променят Устава на съсловната организация. Проектът, иницииран от Управителния съвет, предвиждаше превръщането на БЛС в лекарска камара.
По решение на събора се създават една Централна и 6 областни експертни лекарски комисии, които да проверяват случаите на т.нар.”лекарски грешки” преди досъдебна фаза. Идеята беше лансирана на кръглата маса за лекарските грешки, проведена на 7 април.
Делегатите на събора взеха решение БЛС да изгради Дома на българския лекар. 9-членна комисия ще избере най-подходящия начин за финансиране на строежа.
Освен това, делегатите на събора избраха д-р Димитър Игнатов за почетен председател на БЛС.

Съборът реши минималният праг за частен преглед при лекар да е 24 лв., равен на 10% от минималната работна заплата. Промяната лансира д-р Константинов от Варненската колегия.

 
ДНЕВЕН РЕД НА СЪБОРА PDF Печат Е-поща
Автор: lati   
Четвъртък, 31 Март 2011г. 11:22ч.

ДНЕВЕН РЕД
52  Извънреден събор на БЛС
Равда 15-17 април 2011 г.

15.04.2011 г.
12.00 - 16.00 ч. - Регистрация на делегатите
16.00 - 19.00 ч. - І заседание
Предложения за промени в Устава на БЛС
16.04.2011 г.
08.00 - 9.00 ч. - Регистрация на делегатите
9.00 ч. - 11.00 ч. - ІІ заседание
Приемане на  предложенията за промени в Устава на БЛС.
11.00 - 11.30 ч. - Кафе пауза
11.30 - 13.30 ч. - Гласуване на предложенията за промени в Устава на БЛС и гласуване Устава на БЛС като цяло
13.30 - 14.30 ч. - Обяд
14.30 -15.30 ч. - Предложения за промени в Етичния кодекс на БЛС
15.30 -16.00 ч. - Кафе пауза
16.00 - 18.00 ч. - Гласуване на предложенията за промени в Етичния кодекс на БЛС и Етичния кодекс като цяло
18.00 -19.30 ч. - Гласуване на предложенията за начин на изграждане на „Дом на българския лекар”
20.00 - Вечеря
17.04.2011 г.
10.00 - 11.00 ч. - Гласуване на предложенията за начин на изграждане на „Дом на българския лекар”
11.00 - 12.00 ч.- Разни
12.00 ч. - Закриване на 52 Извънреден събор на БЛС

Д-р Цветан Райчинов
Председател на УС на БЛС

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ PDF Печат Е-поща
Автор: lati   
Петък, 01 Април 2011г. 08:40ч.

Уважаеми колеги,

На свое заседание УС на РЛК гр. Плевен, проведено на 31.03.2011 год. прави следните предложения относно, Проектоустава който ще бъде разглеждан на 52 събор.
чл.3 ал.3: За да няма  разногласия относно членството в предстоящата Лекарска Камара на отделните структори изброени в 5-те точки да се създадат ясни критерии за тяхното членство в Камарата. Примерно : най голям брой членове. към момента на създаване на камарата. Да се преразгледа удачността на точка 5- членството в сдруженията , подструктори на БЛС, е доброволно  .   
чл.3 ал.1 да се прередактира:      
Основен критерий да упражняваш лекарската професия под каквато и да е форма в РБ е задължителното членство в Българската Лекарска Камара.
чл.8- Избира Председателя,,Зам.Председателите/на квотен принцип – по един представител на ПИМП СИМП и БП/, Главния секретар.и подкрепя за промяна в Устава вариант 2.
чл.11,ал. 1 и ал. 2 - вариант 2
чл.15 нов- вариант б
чл.17б, нов- вариант 1
чл.18,ал.1-Мандатът да е 4 годишен.
чл.19,ал.1- вариант 2
чл.19,ал.4- вариант 2
чл.24,ал.3- поддържаме с 4 годишен мандат
чл.28,ал.1 – изцяло поддържаме подчертания текст.
чл.37б- вариант 2
чл.37а,ал.4-да се замени , за период по дълъг от 3 месеца
чл.42,ал.1-премахва се понятието минимален размер на чл.внос и се заменя : Всички членове на БЛС заплащат месечен чл.внос в размер на 10 лв. от които 3 лв. са отчисления  към УС на БЛС
чл.42, ал. 2 – отпада
чл.42, ал.3, - лекарите с трайна нетрудоспособност, неупражняващи  лекарска професия могат да бъдат освобождавани от чл.внос по решение от УС на РЛК и платени специализанти / относно платените специализанти- досегашната практика не създава особени възможности за реализация на тези  млади кадри РЛК Плевен Предлага тези колеги да бъдат освободени изцяло от членски внос. Те да бъдат освободени с нов член в Устава на БЛС до промяна в законодателство/ Всички останали цитирани в алинея 3, заплащат отчислението към УС на БЛС – 3 лв.
Към раздел Заключителни разпоредби:
чл.6,7,8, ако се приеме мандатност за 4 години- сроковете да се променят съотвено с 1 година  плюс.
чл.13 Национално призната организация по чл.3,ал.3т. от до 5 е такава организация в която членуват най много членове от посочената група / категория, направления/
Относно това предложение изхождаме от възможността такива категории или направления да са толкова на брой , че никоя от тях да не може да изпълни условието за 51% членство.
31.03.2011 год.                                 УС на РЛК гр. Плевен

 
52 СЪБОР НА БЛС PDF Печат Е-поща
Автор: lati   
Четвъртък, 31 Март 2011г. 11:19ч.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Председателят на УС на БЛС предлага 52 Извънреден събор на БЛС да се проведе на 15, 16 и 17 април 2011 г. в Равда при следния дневен ред:
1.    Промени в Устава на БЛС.
2.    Промени в Кодекса на професионалната етика на БЛС.
3.    Вземане на решение за строежа на Дома на лекаря.
4.    Разни.
Моля, в срок до 17.03.2011 г. (четвъртък) да изпратите вашето становище по предложениeто.

Приложено: оферта ня хотел „ Sol Nessebar Resort”.
С УВАЖЕНИЕ:
Д-р Димитър Ленков
Гл. секретар на УС на БЛС


 
<< Начало < Предишна 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Следваща > Край >>

Страница 24 от 30
RocketTheme Joomla Templates